Sann

01.02.2013 kl. 17:32

20.5.2012

Sanningen
den äkta
lyckliga öppna mänskan
är sann
vet
vad
hon är
kan berätta om sitt liv utan hinder