Mycket lite

01.02.2013 kl. 17:34

21.5.2012

 

lite för mycket måndag
mycket för mycket måndag

när det blir för mycket
använder jag ordet lite
lite lite mindre mycket blir det då