Renässans

01.02.2013 kl. 17:50

8.6.2012

En födsel som väntar på sig / värker / väntar / värken bli värre / först / och när den har lättat / kommer en ny värk / modershjärtat