Törst

01.02.2013 kl. 18:02

2.7.2012

Trots allt skriver jag på trots om tröst och otröstliga flickor
törsten som förstör
hon som törstar efter tröst
störtar i fördärvet
torkar ihop till
en  liten, liten torr gumma