--------

08.03.2013 kl. 14:29

Uppgiften

att utrycka vad jag känner så att du, just du som läser det här, förstår.

Svår. Jag vet inte hur det ska gå.

Alla år av --------- ord som--------glider förbi

jag öppnar munnen och dumhet

faller ut

orden är tomma

stela

ramlar till marken med en duns

stannar där, ensamma, ingen ser, ingen hör,
jag är ett träd som faller i skogen, finns inte, för ingen ser.