sand och snö

08.03.2013 kl. 19:42

.   .         .       .   .         .  .   .              . . .    ..         .

.    .  ... .      .         .            .             .           . .               .

.     .             .       . ...          . .....          .          .         .

  ...       .       ..           .               .                  ..      .

..         .           .                           ...              ..

 ... ..        . snö virvlar uppåt .          ....        . .  .

.       . . .tyst. ..         .             .            .naden  ..           . .

..      .    ..              . . .susar . .....     .              ..           .

.   .             . .            .            . ..                      .               ..

....         .                     .   ...          .              . ...                 .