Party-Basse

24.11.2012 kl. 13:17
Spänningen stiger. Kommer jurymedlemmen Basse att dyka upp på bloggalan? Han lovar att göra det, men man vet aldrig. Förresten tror BPK inte alls på att han skulle sitta och sura i något hörn. Tillräckligt många läskeblask så väcks party-Basse till liv.